...

Умови гарантійного обслуговування

Виробник гарантує відповідність котла вимогам технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, вказаних в керівництві.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

  • Герметичність теплообмінника котла – 5 років (3 роки гарантії від заводу-виробника і додатково 2 роки, при обов’язковому щорічному платному технічному сервісі після 3 років експлуатації котла).
  • Пальник – 1 рік.
  • Блоку автоматики управління, вентилятор, шнек подачі палива, мотор-редуктор-1 рік.
  • Теплоаккумулятори – 2 роки. 

Гарантійна форма

Кошик

You cannot copy content of this page

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.